מכונות

המכונות, בה' הידיעה. המכונות המתקדמות בעולם, חשמליות, מערכת סגורה, טכנולוגיה עילית ופטנטים רשומים רבים. המכונות מתחלקות ל3 קטגוריות עיקריות: הראשונה, גמישות – מכונות המתאימות במיוחד לעולם נותני שירותי הדפוס… השניה, מהירות – מכונות עוצמתיות ומהירות המתאימות במיוחד למפעלים, אוטומציה ודרישות הספק גבוהות… השלישית, מורכבות – מכונות פלטפורמה עוצמתיות מהירות ומתקדמות ללקוחות הדורשים איפיון פרטני ומיוחד…